1. Vyber příklad zpracování osobních údajů, na které se nepoužije nařízení GDPR?

2. Na jaký typ zpracování osobních údajů se použije nařízení GDPR?

3. Vyber příklad, kdy nehovoříme o osobním údaji?

4. Vyber správné tvrzení týkající se práva na opravu údajů

5. Kdo by byl zpracovatelem osobních údajů zaměstnanců výrobní společnosti?

6. Jak je koncipována povinnost zabezpečit osobní údaje?

7. Co znamená objektová bezpečnost?

8. Co se rozumí pseudonymizací?

9. Vyberte příklad osoby, která nemusí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

10. Jaké minimální vzdělání musí mít pověřenec?