5. Práva subjektů údajů

Práva subjektů údajů

Obsah lekce

V této lekci se dozvíte:
  • kdo je subjekt údajů a jaká jsou jeho práva,
  • v jaké lhůtě je nutné vyřizovat žádosti,
  • zda je možné požadovat za vyřízení žádostí poplatek,
  • jak by měly vypadat zásady ochrany osobních údajů,
  • co se rozumí právem na přístup a opravu osobních údajů,
  • kdy je možné uplatnit právo být zapomenut,
  • co zahrnuje právo na přenositelnost.

Vzory dokumentů

Vyřízení žádosti o uplatnění práva na přístupDOCPDF
Vyřízení žádosti o uplatnění práva na opravuDOCPDF
Vyřízení žádosti o uplatnění práva na omezení zpracováníDOCPDF
Vyřízení žádosti o uplatnění práva na výmazDOCPDF
Vyřízení žádosti o uplatnění práva na přenositelnostDOCPDF
Vyřízení žádosti rozhodnutím o prodloužení lhůtyDOCPDF
Zásady ochrany osobních údajůDOCPDF

Vzory dokumentů
Licence BUSINESS

Vzorové zásady ochrany osobních údajůDOCPDF
Zásady ochrany osobních údajů pro zaměstanceDOCPDF
Zásady ochrany osobních údajů pro e-shopDOCPDF