Seznam lekcí

Vítejte na stránkách online kurzu zaměřeného na téma ochrany osobních údajů. Zakoupením online semináře získáte

 • Kompletní přístup k online kurzu
 • Přehled relevantních ustanovení nařízení GDPR v českém jazyce
 • Vzory dokumentů

Níže naleznete přehled jednotlivých lekcí.


V této lekci se dozvíte:
 • co je smyslem a účelem nového nařízení GDPR,
 • na jakých základních zásadách bylo GDPR vystavěno,
 • kdy vejde GDPR v účinnost,
 • na koho se GDPR vztahuje a
 • na jakém území se GDPR uplatní.
V této lekci se dozvíte:
 • co se rozumí osobním údajem,
 • jaké rozlišujeme kategorie osobních údajů.
V této lekci se dozvíte:
 • co se rozumí zpracováním osobních údajů,
 • jak probíhá zpracování od sběru dat až po jejich likvidaci,
 • jaký je rozdíl mezi manuálním a automatizovaným zpracováním.
V této lekci se dozvíte:
 • kdy je zpracování v souladu s GDPR,
 • z jakých důvodů je možné zpracovávat osobní údaje,
 • jaké požadavky klade GDPR na udělení souhlasu se zpracováním,
 • kdy je možné zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dané osoby,
 • jaká je poskytována ochrana mladším osobám a nezletilým.
V této lekci se dozvíte:
 • kdo je subjekt údajů a jaká jsou jeho práva,
 • v jaké lhůtě je nutné vyřizovat žádosti,
 • zda je možné požadovat za vyřízení žádostí poplatek,
 • jak by měly vypadat zásady ochrany osobních údajů,
 • co se rozumí právem na přístup a opravu osobních údajů,
 • kdy je možné uplatnit právo být zapomenut,
 • co zahrnuje právo na přenositelnost.
V této lekci se dozvíte:
 • kdo je správcem osobních údajů,
 • jaké jsou základní povinnosti správce,
 • co se rozumí tzv. principem odpovědnosti správce,
 • v čem spočívá standardní a záměrnou ochranu osobních údajů,
 • kdy hovoříme o společných správcích.
V této lekci se dozvíte:
 • kdo je zpracovatelem,
 • jaké jsou základní povinnosti zpracovatele,
 • kteří zpracovatelé musí vést písemné záznamy o zpracování osobních údajů,
 • jak musí vypadat písemná zpracovatelská smlouva.

V této lekci se dozvíte:
 • co se rozumí objektovou, personální a technologickou bezpečností,
 • jaká opatření je nutné přijmout za účelem ochrany dat,
 • co se rozumí pseudoanonymizací a šifrováním,
 • kdy je nutné hlásit úniky dat a komu
V této lekci se dozvíte:
 • kdy je potřeba jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • kdo může vykonávat funkci pověřence,
 • jaké úkoly plní pověřenec,
 • zda můžete pověřencem jmenovat i svého interního zaměstnance.